INFORMARE TRIMESTRIALA

CONFORM H.G.R. 878/2005

 

 

                SC TIPOALEX S.A., titulara a Autorizatiei de mediu nr. 23 din 21.02.2022, cu obligatia vizei anuale a A.P.M. Teleorman, care prevede desfasurarea urmatoarelor activitati: - 1811 – tiparirea ziarelor; - 1812 – alte activitati de tiparire n.c.a., a desfasurat la sediul societatii activitatile mentionate în trimestrul IV 2023.

                Activitatile s-au desfasurat cu respectarea conditiilor din Autorizatie si nu au fost evenimente cu impact semnificativ asupra mediului în perioada mentionata.

                S-au facut raportarile specifice activitatii din 2023 la Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman.

Urmariti-ne pe Facebook